In de zomermaanden kunnen we op de vrijdagmiddag ons mooie bowlsspel ook buiten op het kunst gras van het volleybalveld. We hebben het met verschillende spellers uitgeprobeerd en iedereen vindt het fantastisch. Om hierbij niet je ballen te gebruiken die men binnen gebruikt heeft het bestuur extra ballen aangeschaft die men kan kopen voor een schappelijke prijs.

Buiten spelen:

Vrijdagsmiddags vanaf 15.00 uur als het weer het toelaat.

De kosten van de baan huur worden verdeeld onder de dan aanwezige spelers Baanhuur 27,50/uur 

Veel plezier met  het buitenspelen.