brieven

Beste bowlssporters, 


Even 2 mededelingen:
A. Voor de vrijdagmiddagen hebben wij de zaal gehuurd van 13.30-15.00 uur. Dit geldt vanaf 1 oktober 2016 tot 1 april 2017. Uitgezonderd is vrijdag 28 oktober a.s., want dan is deze zaal gereserveerd voor andere sporters. 
B. Het is opvallend dat zowel vóór als nà het spelen steeds dezelfde mensen actief zijn bij het af- en oprollen van de matten. Ook andere attributen moeten worden klaargezet en weer opgeruimd.
Het is een ieders verantwoordelijkheid om mee te helpen hierbij, voor zover u hiertoe in staat bent natuurlijk.
Bij onze gezellige club mogen we toch op uw medewerking rekenen? 
Met vriendelijke groeten, 
Jurjen Hoekstra